VPBank hợp tác với Haravan hỗ trợ 50.000 doanh nghiệp

VPBank hợp tác với Haravan hỗ trợ 50.000 doanh nghiệp

Các doanh nghiệp được sử dụng phần mềm quản trị miễn phí từ Haravan và nhiều chính sách tài chính ưu đãi của VPBank.