SỰ KIỆN LAUNCHPAD ACCELERATOR HỖ TRỢ STARTUP VIỆT CỦA GOOGLE

SỰ KIỆN LAUNCHPAD ACCELERATOR HỖ TRỢ STARTUP VIỆT CỦA GOOGLE


Vừa qua, Hai đại diện Việt Nam là Haravan và ELSA đã được Google chọn tham gia vào chương trình Google Launchpad, không những được hỗ trợ về vốn và kinh nghiệm mà điều quan trọng là hỗ trợ về các kỹ năng giúp Start up xây dựng doanh nghiệp thành công.


TIN DÙNG BỞI HƠN 20.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.