SỰ KIỆN LAUNCHPAD ACCELERATOR HỖ TRỢ STARTUP VIỆT CỦA GOOGLE

SỰ KIỆN LAUNCHPAD ACCELERATOR HỖ TRỢ STARTUP VIỆT CỦA GOOGLE


Vừa qua, Hai đại diện Việt Nam là Haravan và ELSA đã được Google chọn tham gia vào chương trình Google Launchpad, không những được hỗ trợ về vốn và kinh nghiệm mà điều quan trọng là hỗ trợ về các kỹ năng giúp Start up xây dựng doanh nghiệp thành công.