Google chọn Haravan vào chương trình "bệ phóng tài năng" dành riêng cho những startup đủ tầm vươn ra thế giới

Đăng bởi Nguyen Thi Ngoc Hop lúc

Ngày 23/11/2016, Google đã đưa ra thông báo chính thức trên website trong việc lựa chọn Haravan là công ty khởi nghiệp duy nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng nền tảng công nghệ phục vụ kinh doanh - được tham dự khóa đào tạo đặc biệt của Google.


Chia sẻ bài viết