Google chọn Haravan, Elsa trong chương trình đào tạo giúp phát triển công ty

Đăng bởi Nguyen Thi Ngoc Hop lúc

Hai công ty khởi nghiệp tại Việt Nam là Haravan, Elsa Speak đã được Google lựa chọn để đưa vào chương trình đào tạo Launchpad Accelerator.


Chia sẻ bài viết