Công ty khởi nghiệp thứ 2 ở Việt Nam được Google "đỡ đầu"

Đăng bởi Nguyen Thi Ngoc Hop lúc

Công ty khởi nghiệp tại Việt Nam là Haravan đã được Google lựa chọn để đưa vào chương trình đào tạo Launchpad Accelerator - một chương trình “bệ phóng tài năng” của Google.


Chia sẻ bài viết