Bứt Phá Thành Công 2016 Cùng Google và Haravan

Với 52 triệu người dùng Internet, Việt Nam đang mang lại những cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ(DNVVN)tăng trưởng doanh thu trên nền tảng trực tuyến.