Khởi nghiệp thành công cùng Intel

7 ý tưởng xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi “Khởi nghiệp thành công cùng Intel”