Sự khác biệt của Haravan

Đăng bởi Tố Nga lúc

Điểm khác biệt hoàn toàn tạo nên sự thành công của Haravan là việc những người sáng lập thường đặt ra và tự giải đáp câu hỏi: việc này mang lại lợi ích gì cho người tham gia kinh doanh?


Chia sẻ bài viết