Haravan chính thức mang công cụ quản lý bán hàng trên facebook "Bắc Tiến"

ICTnews - Ngày 15/10/2015, Haravan chính thức công bố đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội, cung cấp hai dịch vụ chính gồm xây dựng website bán hàng và công cụ quản lý, triển khai bán hàng trên Facebook.