Haravan chính thức mang công cụ quản lý bán hàng trên facebook "Bắc Tiến"

ICTnews - Ngày 15/10/2015, Haravan chính thức công bố đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội, cung cấp hai dịch vụ chính gồm xây dựng website bán hàng và công cụ quản lý, triển khai bán hàng trên Facebook.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.