HaraPage - công cụ quản lý bán hàng trên facebook

Đăng bởi Tố Nga lúc

HaraPage ra đời giải quyết các vấn đề khi kinh doanh trên fanpage Facebook bằng các tính năng đặc biệt như thu thập tất cả inbox/ comment về 1 bảng quản trị để người bán dễ dàng kiểm soát tổng thể tương tác của người dùng với fanpage của mình. Đặc biệt tính năng ẩn comment giúp giải quyết câu chuyện cướp thông tin khách hàng trên Facebook đang nổi trội hiện nay.

Chia sẻ bài viết