Haravan giới thiệu HaraPage và mở chi nhánh tại Hà Nội

Đăng bởi Tố Nga lúc

HaraPage thu thập tất cả inbox/ comment trong một bảng quản trị để người bán dễ dàng kiểm soát tổng thể tương tác của người dùng với fanpage của mình. Đặc biệt tính năng ẩn comment giúp giải quyết câu chuyện cướp thông tin khách hàng trên Facebook đang nổi trội hiện nay. 

Chia sẻ bài viết