Bán hàng siêu hiệu quả với HaraPage- công cụ quản lý bán hàng trên facebook của Haravan

Đăng bởi Tố Nga lúc

Từ ngày 15/10/2015, Haravan đã chính thức đưa HaraPage - công cụ quản lý bán hàng trên Facebook- vào sử dụng. Với khoảng 70% đơn hàng online đến từ Facebook tại Việt Nam nhưng trang quản lý Fanpage của Facebook không hỗ trợ những tính năng cần thiết như quản lý đơn hàng, hay tính toán và báo cáo cho người kinh doanh. HaraPage khắc phục các điểm ấy.

Chia sẻ bài viết