HaraPage - vận hành và quản lý bán hàng trên Facebook

Đăng bởi Tố Nga lúc

(PCWorldVN) Nền tảng kinh doanh của công ty Haravan cho phép người bán hàng có thể ẩn comment giúp giải quyết câu chuyện chiếm thông tin khách hàng trên Facebook đang phổ biến hiện nay.

Chia sẻ bài viết