Haravan hợp tác với sàn thương mại điện tử Adayroi

Đăng bởi Tố Nga lúc

Theo thỏa thuận hợp tác, Haravan sẽ hỗ trợ các hộ kinh doanh trên Adayroi như đồng bộ về sản phẩm tồn kho và thay đổi giá đồng loạt để giúp giới kinh doanh trên Adayroi quản lý nguồn hàng.

Chia sẻ bài viết