Haravan có mặt tại Hà Nội

Đăng bởi Tố Nga lúc

THCL Haravan - công ty công nghệ đầu tiên của Việt Nam phát triển giải pháp bán hàng toàn diện cho người tham gia kinh doanh tại Việt Nam, từ kênh online cho tới offline chính thức đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội, cung cấp dịch phụ nền tảng phục vụ kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Chia sẻ bài viết