Giải quyết bài toán công cụ bán hàng, thanh toán – quản trị, nguồn hàng cho người kinh doanh

Đăng bởi Tố Nga lúc

Theo đó, khách hàng của Haravan khi đồng ý sẽ được tích hợp thẳng dịch vụ của Thị Trường Sỉ và KiotViet vào giao diện quản lý web mà Haravan đã thiết kế. Từ đó, chỉ với việc đăng nhập vào Haravan, người dùng có thể quản lý hàng hóa (dịch vụ của KiotViet) hay mua/bán và quản lý các hàng hóa sỉ (dịch vụ của Thị Trường Sỉ).

Chia sẻ bài viết