Haravan: Vietnam’s Shopify eats the real Shopify for lunch

Đăng bởi Duong Le lúc

One of the hidden gems of Vietnam right now is the venture builderSeedcom. The new venture capital portfolio has invested in over twelve companies already (and owns a massive 200-hectare piece of land in Vietnam’s highlands). All of these companies have some kind of connection to supply chain, retail, and ecommerce. One promising company in the mix is Haravan, Seedcom’s ecommerce platform startup

Chia sẻ bài viết


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.