Khởi nghiệp thành công cùng kinh doanh trực tuyến

Với chủ đề, “Họ đã làm gì để có 1.000 đơn hàng mỗi ngày?” tại Ngày hội kinh doanh trực tuyến được diễn ra vào sáng ngày 14/6 tại TP Hồ Chí Minh do Intel Việt Nam phối hợp với Haravan tổ chức đã thu hút hơn 1.000 bạn trẻ tham gia. 

Khởi nghiệp thành công cùng kinh doanh trực tuyến

Với chủ đề, “Họ đã làm gì để có 1.000 đơn hàng mỗi ngày?” tại Ngày hội kinh doanh trực tuyến được diễn ra vào sáng ngày 14/6 tại TP Hồ Chí Minh do Intel Việt Nam phối hợp với Haravan tổ chức đã thu hút hơn 1.000 bạn trẻ tham gia.