Seedcom.vn is a new fund that hints at Vietnam’s maturing startup market

Đăng bởi Duong Le lúc

Except for a few companies like Xiaomi that crave and leverage media attention, Asia is generally quite media shy. It’s a symptom of multiple factors including fear of being copied, fear of government, fear of competitors, and maybe even fear of self. These put the entire region into hiding. Many of the most promising up-and-coming startups are quieter than before, while they hack away at their revenues and build their teams.

Chia sẻ bài viết


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.