Kinh doanh kiểu Haravan

Đăng bởi Duong Le lúc

Với những định hướng và địa phương hóa dựa trên nhu cầu của các doanh nghiệp (DN) trong nước, Haravan đang từng bước tạo được vị thế trên thị trường dù mới thành lập được một năm.

Chia sẻ bài viết